Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Schaduwonderwijs is riskant

Artikel

Deelname aan bijlessen, toetstrainingen en huiswerkklassen neemt de afgelopen jaren sterk toe. Oorzaken van de groei van dit zogeheten schaduwonderwijs kunnen onder meer gezocht worden in de toegenomen concurrentie en prestatiedruk in het onderwijs.

Referentie Elffers, L. (2016). Schaduwonderwijs is riskant. Didactief, 46(7), 11.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016