Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Opleidingsniveau en burgerschap

Artikel

In Maatschappij & Politiek staan een aantal artikelen over uitkomsten van het promotieonderzoek van Hessel Nieuwelink (longitudinaal onderzoek onder jongeren in het vmbo en vwo).

In het vorige nummer (3/2016) is een beschrijving gegeven van denkbeelden van jongeren over democratie. Daar kwam naar voren dat jongeren in het vmbo en vwo beiden democratische besluitvorming prefereren, er verschillen bestaan wélke vorm van besluitvorming zij de voorkeur voor hebben en dat er met name bij vwo’ers er een trend is richting het benadrukken van één aspect van democratische besluitvorming (besluiten bij meerderheid).

Referentie Nieuwelink, H. (2016). Opleidingsniveau en burgerschap. Maatschappij & Politiek, 47(4), 12-13.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 juni 2016

Publicatiedatum

jun 2016

Auteur(s)


Publicaties:

Research database