Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Evaluatie subsidie ProDemos 2011-2016

de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat

In opdracht

.

Referentie Boogaard, M., Ledoux, G., & Nieuwelink, H. (2016). Evaluatie subsidie ProDemos 2011-2016: de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2016