Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Schot in de roos?

Artikel

Bij aardrijkskunde tonen docenten vaker audiovisueel materiaal dan bij andere vakken. Een dikke 90% doet dat wekelijks, de helft dagelijks. Over de leereffecten was tot voor kort weinig bekend. Een onderzoek op het vmbo laat zien hoe de ene fi lm het geografi sch beeld van leerlingen beïnvloedt en een andere fi lm meer effect heeft op hun gedrag. De inhoud doet er dus toe.

Referentie

Eshuis, M. (2014). Shot in de roos. Filmgebruik en geografisch wereldbeeld. Geografie, 23 (6), 32-34.

31 maart 2015

Publicatiedatum

mrt 2015

Auteur(s)


Publicaties: