Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Als een les niet lekker loopt, vreet dat energie

Artikel

In het artikel ‘Startende leraren: Zwemmen of Verzuipen’ (http://www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding/publicaties/item/startende-leraren-zwemmen-of-verzuipen.html) schreef Marco Snoek (lector Leren & Innoveren) in het novembernummer van het blad Van 12 tot 18 over het leren van startende docenten. Marco stelt dat er meer aandacht moet zijn voor het leren van deze jonge professionals om te voorkomen dat ze aan het begin van hun onderwijscarrière uitvallen. In dit kader is het interessant om startende docenten zelf ook aan het woord te laten. Hoe kijken ze aan tegen de eerste stappen in het onderwijs? In dit artikel hetr eerste van een serie ortretten. Aan het woord is Max Hamel, startend docent aan het IJburg College.

Referentie

Hallink, H. (2015). Als een les niet lekker loopt, vreet dat energie. Van 12 tot 18, 25 (2), 10-11.

1 februari 2015

Publicatiedatum

feb 2015

Auteur(s)

Hanneke Hallink

Publicaties: