Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14 jarigen

inspirerende praktijkvoorbeelden

Boek

Het boek bevat activiteiten en lesbeschrijvingen voor lessen natuurwetenschap en techniek met nadruk op onderzoeken en ontwerpen. De praktijkvoorbeelden hebben hun waarde bewezen in de klas en zijn niet alleen voorbeeldactiviteiten voor allerlei aspecten van ontwerpen of onderzoeken maar illustreren tegelijkertijd een spectrum aan vakdidactiek. Daardoor is het boek ook geschikt voor lessen vakdidactiek en nascholing.

Referentie van den Berg, E., Bom, P., Frederik, I., & Marell, J. (2013). Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14 jarigen: inspirerende praktijkvoorbeelden. Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen .
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 januari 2013

Publicatiedatum

jan 2013

Auteur(s)

Ed van den Berg
Peter Bom
Ineke Frederik
Jos Marell

Research database