Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Educatief Partnerschap: Evalueren om te leren met ouders.

Artikel

Leerlingen gaan naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te halen. Een kerntaak van het onderwijs is leerlingen hierbij te helpen. Leraren spelen hierin een belangrijke rol: zij stimuleren, begeleiden en sturen het leerproces waar nodig bij. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. Dit boek gaat ervan uit dat dit niet alleen de taak is van de leraar, maar ook van de leerlingen zelf. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door medeleerlingen worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel. Evalueren om te Leren biedt (aankomende) leraren theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden, handvatten en praktische instrumenten om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. De benadering van evaluatie, die ‘Evalueren om te Leren’ wordt genoemd, staat centraal in dit boek. De actieve rol van leerlingen hierin wordt sterk benadrukt.

Referentie

Oostdam, R., & J. van Loo (2011). Educatief Partnerschap: Evalueren om te leren met ouders. In J. Castelijns, M. Segers & K. Struyven (Eds.) Evalueren om te leren: toetsen en beoordelen op school. [p. 193-210] Bussum: Coutinho.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 10 april 2012

Publicatiedatum

apr 2012

Auteur(s)

José van Loo

Publicaties: