Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

'De Romeinen vinden ons wilde barbaren'. Perspectiefgebruik bij schrijven en spreken over Nederlands

Artikel

Verslag van een onderzoek onder 31 leerlingen van vwo-6 van één school. De vraag was in hoeverre leerlingen in schriftelijke en mondelinge uitingen over Nederlandse geschiedenis gebruik maken van het wij-perspectief (wij Nederlanders) of van het zij-perspectief (zij, de toenmalige Nederlanders). Gebleken is dat in schriftelijke uitingen het wij-perspectief niet of nauwelijks wordt gebruikt, terwijl dat in mondelinge uitingen veel meer voorkomt. De resultaten nuanceren die van buitenlands onderzoek waarin verondersteld wordt dat het wij-perspectief vooral gebruikt wordt bij voor een land succesvolle ervaringen. De Nederlandse leerlingen gebruikten het wij-perspectief vooral bij voor Nederlanders negatieve ervaringen, zoals de slavernijgeschiedenis en die van collaboratie tijdens de bezettingstijd.

Referentie

Wilschut, A. & van der Rijt, D. (2014). 'De Romeinen vinden ons wilde barbaren'. Perspectiefgebruik bij schrijven en spreken over Nederlandse geschiedenis. Kleio 55 (7), p. 62-67.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 31 december 2014

Publicatiedatum

dec 2014

Auteur(s)


Publicaties: