Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen.

Artikel

Hogescholen zijn zich aan het ontwikkelen tot kenniscentra waar door lectoren wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Achtergrond daarvan is dat hogescholen bij uitstek instellingen zijn waar de wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en praktijkonderzoek vorm kan krijgen. In dat kader staat in toenemende mate ook het doen van onderzoek door studenten in de belangstelling en wordt steeds kritischer gekeken naar de kwaliteit van afstudeerscripties. Dit roept de vraag op wat precies de zin en functie is van het doen van praktijkgericht onderzoek door studenten binnen de educatieve hbo-opleidingen. Waarom is het van belang dat studenten in hun opleiding onderzoek doen? En waarin dienen zij zich dan te bekwamen en op welke wijze moet dit plaatsvinden? In dit artikel bespreken wij de visie van de educatieve opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam op het doen van praktijkgericht onderzoek volgens de methodologie van de interventiecyclus. Daarbij maken wij onderscheid tussen het hbo bachelor- en masterniveau. We gaan in op de concretisering van een onderzoekende houding bij studenten en formuleren instrumentele onderzoekscompetenties die relevant zijn voor de toekomstige beroepspraktijk. Uitgangspunt daarbij is het continuüm van reflectieve professional en onderzoekende professional naar de professional als onderzoeker.

Referentie

Enthoven, M., & Oostdam, R. (2014). De functie en zin van praktijkgericht onderzoek door studenten van educatieve hbo-opleidingen. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(3), 47-60.

8 september 2014

Publicatiedatum

sep 2014

Auteur(s)

Dr. Mascha Enthoven

Publicaties: