Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De bijdrage van feedback aan het leren van studenten.

Artikel

Bijdrage van Liz Dale aan de lectoraatsbundel 'Eigenaar van Kwaliteit. Veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat' waarin Liz in gaat op het belang van goede feedback voor het leerproces. Ze beschrijft in haar artikel de rol van feedback en formatief assessment voor de lerarenopleidingen. Studenten moeten tijdens hun opleiding inzicht hebben in wat er aan professionele kwaliteit van leraren verwacht wordt en dat kunnen relateren aan het niveau van professionele kwaliteit dat zij op dat moment bezitten. Lerarenopleiders kunnen een bijdrage leveren aan het leren van studenten als zij bewuster omgaan met het geven van feedback. Door de rol van feedback in het leren van studenten te verkennen, en vragen te stellen over welke processen gaande zijn bij studenten tijdens het ontvangen van feedback en welke kwaliteitseisen gesteld kunnen worden aan feedback, kunnen lerarenopleiders studenten beter ondersteunen in hun ontwikkeling. Dialoog is hierbij van essentieel belang.

Referentie

Liz Dale (2007). De bijdrage van feedback aan het leren van studenten. In: Snoek, M. (red.), Eigenaar van Kwaliteit. Veranderingsbekwame leraren en het publieke onderwijsdebat. HvA, Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 23 september 2007

Publicatiedatum

sep 2007

Publicaties: