Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Over het project...

Het project Junior Leraar is in 2014 gestart en eindigt maart 2018. Het project wordt uitgevoerd op basis van een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het kader van de Lerarenagenda 2013-2020.

Het projectleiderschap wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Onderwijs en Opvoeding. Projectleiders zijn:

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende schoolbesturen in het primair onderwijs:

 • Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO)
 • Stichting Amsterdam West binnen de Ring (AWBR)
 • Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)
 • Stichting Sirius
 • Stichting Innoord
 • Stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ)
 • Stichting Westelijke Tuinsteden (SWTS)

In het voortgezet onderwijs wordt samengewerkt met de projecten Terug met dat tekort en Frisse Start en met de volgende schoolbesturen:

 • ESPRIT voortgezet onderwijs
 • ZAAM voortgezet onderwijs
 • VOVA voortgezet onderwijs
 • Montessori Scholengroep Amsterdam
 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer
 • IJburg College
 • Caland College
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 22 februari 2018
Junior leraar