Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Gas op elektrisch

Servicelogistiek zero emissie de stad in

Boek

Deze publicatie presenteert de resultaten van het ‘Gas op Elektrisch’ project: een onderzoek naar zeroemissieservicelogistiek (ZE-servicelogistiek) in stedelijke regio’s. Servicelogistiek omvat het vervoer van personeel, materiaal en materieel voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. Servicelogistiek is verantwoordelijk voor 25 tot 35% van de bestelautokilometers in Nederland en voor 10 tot 15% van de CO2-uitstoot van het goederenvervoer over de weg in Nederland. De ambities voor zero-emissiezones in gemeenten staan steeds concreter in landelijke en lokale uitvoeringsagenda’s voor 2025-2030 (zie: www.opwegnaarzes.nl). Het aanbod van oplossingen voor uitstootvrij vervoer is divers, het groeit en verbetert. De actieradius van elektrische bestelauto’s neemt toe, de adoptie van vrachtfietsen stijgt, er ontstaan meer samenwerkingsmogelijkheden op logistieke hubs, nieuwe bevoorradingsconcepten en slimme laadoplossingen. Desondanks blijft het aandeel zero-emissievervoer bij servicebedrijven in Nederland laag.

In het ‘Gas op Elektrisch’-project hebben de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen twee jaar samengewerkt met servicebedrijven, aanbieders van ZE-vervoersoplossingen, branche- en netwerkorganisaties en de gemeente Amsterdam. Aan de hand van casestudies, workshops, interviews en ritdata-analyse hebben zij praktijkgerichte kennis ontwikkeld over logistieke concepten, laadstrategieën en gedragsinterventies met als doel de transitie naar zeroemissievervoer te versnellen. Het resultaat biedt handvatten om plannen voor zero-emissievervoer vorm te geven en te verankeren in de bedrijfsvoering van servicebedrijven.

Referentie Ploos van Amstel, W., Balm, S., Tamis, M., Dieker, M., Smit, M., Nijhuis, W., & Englebert, T. (2021). Gas op elektrisch: Servicelogistiek zero emissie de stad in. (Publicatiereeks HvA Faculteit Techniek; No. 17). Onderzoeksprogramma Urban Technology, Faculteit Techniek, Hogeschool van Amsterdam. https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/contentgroep/gas-op-elektrisch/gas-op-elektrisch.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 maart 2021

Publicatiedatum

mrt 2021

Auteur(s)

Marith Dieker
Martin Smit
Wout Nijhuis
Tirza Englebert

Publicaties:

Research database