Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Werkplaats

3 Resultaten

De werkplaats Responsible IT (RITA) onderzoekt software die goed is voor de mens, de maatschappij en de planeet. In de Werkplaats experimenteert een groep jonge onderzoekers en studenten met nieuwe, positieve toepassingen van AI.

RITA maakt werkende AI-prototypes voor speculatieve producten. Deze prototypes worden ontworpen en getest met mensen die de systemen gaan gebruiken. Alle geproduceerde software is open-source, en voor iedereen te gebruiken.

Door het maken van de prototypes krijgen we inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden van de toekomstige AI-makers, die worden opgeleid aan de HvA. De prototypes zijn tevens een startpunt voor discussie over de ethische dilemma's die horen bij het ontwerpen en maken van AI.

Met creatieve onderzoekmethoden als Critical Making en Research Through Design doet de werkplaats experimenten en ondersteunt studenten, docenten en de onderzoekers van het lectoraat. RITA werkt hierbij nauw samen met Amsterdammers, bedrijven, HvA opleidingen en de Gemeente Amsterdam.

De werkplaats is opdrachtgever voor studenten: in het collegejaar 22-23 hebben meer dan 150 HvA studenten onder leiding van de onderzoekers verantwoorde softwarecode opgeleverd.

De werkplaats Responsible IT is een permanent onderdeel van het HvA lectoraat Responsible IT en het Responsible AI Lab. RITA is een experimenteeromgeving waar softwarecode wordt gemaakt.