Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Responsible It

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam richt het lectoraat zich op de ontwikkeling van digitale technologie, met oog voor maatschappelijke waarden en de menselijke maat. De gemeente en de hogeschool gaan met het lectoraat een langdurige samenwerking aan, op basis van hun gedeelde waarden en visie op een verantwoorde ontwikkeling en inzet van IT.

Toenemende digitalisering biedt kansen, maar legt ook meer druk op de samenleving. In de gemeente spelen tal van vraagstukken waar digitale technologie aan kan bijdragen, bijvoorbeeld op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, onderwijs en mobiliteit. Het is hierbij van belang technologie zo te ontwikkelen, dat deze bijvoorbeeld privacy en autonomie waarborgt en niemand buitensluit. Een verantwoorde inzet en ontwikkeling van digitale technologie voor de stad is van cruciaal belang. Andersom vormt de stad voor het lectoraat Responsible IT een belangrijk platform voor innovatie in direct contact met de inwoners. Onderzoek en ontwikkeling vindt plaats vanuit én met de praktijk, samen met burgers, professionals, ambtenaren, studenten, docenten en onderzoekers.

Samenwerkingspartners

Doelgroepen van het lectoraat Responsible IT bestaan uit studenten, docenten en professionals op het gebied van ontwerp, data-analyse, ICT en ethiek en de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam. Samenwerkingspartners in de praktijk worden gevonden in IT-bedrijven, ontwerpbureaus en technology startups, maar ook onder maatschappelijke organisaties en overheden, zoals de gemeente Amsterdam.

Neem voor meer informatie contact op met Nanda Piersma.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 13 oktober 2020

mw.  dr. N. Piersma (Nanda)

Lector Responsible IT / Lector Urban Analytics

Tel: 0622449921
n.piersma@hva.nl
Bekijk profiel