Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Docenten & Studenten

Het lectoraat nodigt docenten en studenten uit mee te werken aan het onderzoek en dit ook verder vorm te geven. Dat kan in verschillende vormen, door bijvoorbeeld samen te werken in bestaande onderwijsmodules of minoren, of als stage of afstudeerplek of als onderdeel van een professionaliseringstraject van een docent.

Het beginpunt is altijd een inhoudelijke aansluiting bij de vragen die het lectoraat probeert te beantwoorden zoals uitgezet in de drie onderzoekslijnen van het lectoraatsprogramma. Daarbij kan gedacht worden aan meer concrete vragen zoals:

  • Hoe werkt een fieldlab en op welke manier draagt het bij aan een betere doorwerking van het onderzoek?
  • Hoe verloopt samenwerking in complexe programma’s van maatschappelijke uitdagingen en hoe is dit van invloed op de doorwerking?
  • Worden resultaten van praktijkgericht onderzoek eigenlijk wel gebruikt, door wie en in welke mate? En waarvan is dat gebruik afhankelijk?
  • Waarop kun je praktijkgericht onderzoek beoordelen, en hoe contextafhankelijk is dit?
  • Welk beeld hebben bijvoorbeeld journalisten van praktijkgericht onderzoek en waarom?
  • Op welke (creatieve) manieren kunnen resultaten van onderzoek nog meer en beter gedeeld worden naar verschillende doelgroepen?

Dit is slechts een selectie van mogelijke vragen, het lectoraat laat zich graag verrassen met aanvullende en originele invalshoeken. Het lectoraat staat open voor samenwerking met docenten en studenten van alle faculteiten. Neem gerust contact op!

4 februari 2021