The Food Lab

De vitaalste vierkante kilometer van heel Nederland

7 jun 2021 17:30 | Urban Vitality

Amsterdam Nieuw-West wordt de proeftuin van gezonde initiatieven: wandelingen van bankje-naar-bankje, sportambassadeurs in de wijk, een Foodlab voor de buurt. Een plek waar bestaande plannen en nieuwe inzichten met elkaar worden verbonden, zodat Nieuw-West zich de Vitaalste km2 mag noemen. Het toekomstideaal: het HvA-gebouw van de faculteit Sport, Bewegen en Voeding wordt een soort buurtcampus waar iedereen welkom is.

“We zitten hier op een fantastische plek, met in huis allerlei sportfaciliteiten, kennis over gezonde voeding én hoe dat allemaal te organiseren is voor het publiek,” legt Neal Beentjes uit, mede-initiatiefnemer van de Vitaalste km2. Hij verwijst naar het gebouw waar de HvA-opleidingen Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sportkunde, Sport Studies en Voeding en Diëtetiek hun thuisbasis hebben. “Toch is er bijna geen verbinding met de buurt. ’s Avonds zijn de sportzalen, de pleintjes en de velden leeg, en de kantine wordt slechts gebruikt door onze studenten.”

Neal Beentjes Vitaalste km2

Neal Beentjes

Er is al zoveel!

Er is al behoorlijk veel kennis over gezonde beweegactiviteiten in de wijk, zo bleek uit de Sport Data Challenge van 5 februari. Deelnemers aan deze challenge gingen online de strijd aan om het meest innovatieve idee rondom gezond bewegen en voeding te bedenken aan de hand van beschikbare data uit verschillende onderzoeken: over groepen bewoners, groenvoorzieningen, verlichting, parcoursen, bankjes, sportverenigingen. “Al die kennis en ideeën inspireerden enorm!” Het bracht Neal, werkzaam voor het Centre of Expertise Urban Vitality en voormalig Sportkundestudent, en Dennis van Kooij van Sport Data Valley (een living lab van de HvA) ideeën om de Vitaalste km2 van Nieuw-West verder vorm te geven.

Groepsknuffel…

Inmiddels is er in het hart van het gebouw aan de Dr. Meurerlaan 8 een plek gecreëerd dat zich ‘The Huddle’ mag noemen, naar de group hugg voorafgaand aan een sportwedstrijd. Van hieruit ontvouwt de Vitaalste km2 zich. Neal zette een projectteam op met studenten uit het Honours Programma van Sportkunde en Sport Studies; een extra programma voor tweedejaars over leiderschap & organisatie, met bedrijfsbezoeken en gastsprekers. “Vanwege corona is het programma dit jaar een beetje mager, dus meewerken aan The Huddle past perfect.”

Student Max Beulink

Verbinden, creëren, activeren

Studenten Max Beulink en Duco Hubers leiden het Honours Programma dit jaar en stortten zich vol enthousiasme op de Vitaalste km2. “Vanuit de gedachte ‘Connect – Create – Activate’ willen we eerst voor interne verbinding zorgen tussen de vier opleidingen, om samen een stevig fundament te leggen met The Huddle als centrale plek om elkaar te ontmoeten. Daarna groeien we verder naar de buurt,” vertelt Duco. “Uiteindelijk zijn we straks een netwerkorganisatie die de juiste mensen en goede initiatieven koppelt. Studenten spelen daar een rol in, door bijvoorbeeld stage te lopen bij organisaties en bedrijven in de wijk.” Aan het einde van dit studiejaar geven Max en Duco het stokje door aan de volgende honours groepen.

Student Duco Hubers

Sport & Food Campus

Neal: “Na de zomer hopen we een live opening in The Huddle te vieren. En in het nieuwe jaar willen we een projectweek Design Thinking organiseren.” Maar Neal blikt ook al iets verder vooruit: “In de toekomst is dit de Sport & Food Campus waar buurtbewoners een kopje koffie halen, even komen sporten of een gezonde maaltijd eten, verzorgd en aangeboden door onze studenten. Met recht dus de meest vitale vierkante kilometer van Nederland!”

Je volgt de Vitaalste km2 via de website en op Instagram: @hvathehuddle . Werk of studeer je bij de HvA en heb je innovatieve en duurzame ideeën? Neem dan contact op met Neal Beentjes via n.l.beentjes@hva.nl.