Centre of Expertise Urban Vitality

Hoe data iets bijdraagt aan de vitaalste km2

9 mrt 2021 10:07 | Urban Vitality

Hij wilde ‘iets’ met sport doen, bezocht de open dag van de ALO en leerde daar de opleiding Sportkunde kennen. Inmiddels zit Tomas Doornekamp (24) in het tweede jaar van Sportkunde. Hij is meer dan tevreden met zijn studie, voelt zich helemaal thuis in het praktijkgeoriënteerde onderwijs en gelooft heel erg in data. Daarom liep hij zijn tweedejaarsstage bij Sport Data Valley en organiseerde hij de tweede Sport Data Challenge ever.

Afgelopen september begon Tomas met zijn stage. Hij checkte vanaf zijn kamer thuis regelmatig in voor een ‘daily stand-up’ en sprak ook zeker tweemaal per week zijn stagebegeleider Dennis van Kooij. Met als einddoel het organiseren van de Sport Data Challenge (SDC) op 5 februari “Ja, ik heb de challenge vrijwel helemaal vanuit huis georganiseerd. Gelukkig kan ik goed zelfstandig werken als de kaders eenmaal staan. En bij vragen kon ik altijd bij iemand uit ons team terecht dat bestond uit vijf personen van de HvA, Amsterdam Data Science en Sport Data Valley.”

Vitaalste km2 in Nieuw-West

De focus van de Sport Data Challenge lag tijdens deze tweede editie op de vitaliteit in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. De challenge valt onder het grotere project van ‘de Vitaalste Km2’, een samenwerking van Sport Data Valley met onder andere de HvA-faculteit Bewegen, Sport en Voeding. Binnen dit project kijken de faculteit en het sportcentrum hoe zij samen hun faciliteiten en kennis kunnen inzetten om de omringende wijk (Nieuw-West) vitaler te maken. Tomas: “We probeerden te definiëren wat vitaliteit voor ons betekent. Is dat de hoeveelheid groen in de buurt? Is dat de mate waarin er sportfaciliteiten beschikbaar of bereikbaar zijn? En welke dan? Is dat het aanbod van voeding in de wijk? Vervolgens keken we naar de juiste benadering van de wijk met geodata (groenvoorzieningen, parkjes, etc.). En daarna naar de inwoner van Nieuw-West (‘het individu’) met data zoals die van NOC*NSF en de beweegmonitor. “We gingen op zoek naar openbaar beschikbare datasets en werden daarbij onder andere geholpen door de gemeente Amsterdam (de grootste partner in dit project), het NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Vitality Data Center.”

De grote dag

Op vrijdag 5 februari kwamen bijna alle aangemelde deelnemers online via Hopin. Op het hoogtepunt van de dag waren 44 mensen bezig met de vragen: wat zie je in de wijk en welke verbeteringen zijn er mogelijk? “In tien groepjes werden de deelnemers ‘eropuit gestuurd’ om een plan voor die vitaalste km2 uit de beschikbare data te halen.

De juryleden en de projectpartners gingen in de verschillende breakoutrooms langs om te luisteren of te helpen. Ondertussen deed ik wat praktische en organisatorische zaken.” Tijdens een actief intermezzo maakten de deelnemers een healthy snack, onder digitale begeleiding van Pien Freije (student Voeding en Diëtetiek) en in de tweede ronde verfijnden ze hun plannen en bereidden ze hun pitch van 3 minuten voor.

Meer beweging voor jonge meiden

De winnaars, Tammie van Biemen, Daniel Fortin-Guichard, David Mann, Silke de Waelle en Daniel Müller hadden uit de datasets geconstateerd dat jonge meiden in Nieuw-West weinig sporten. Zo zagen ze bijvoorbeeld bijna geen voetbalgelegenheden voor meiden. Ze gaven het advies om met buurtsportcoaches en bekende rolmodellen (bijvoorbeeld NL voetbaldames) de meiden te inspireren tot meer bewegen en kwamen met een sterk advies richting de partners. “Ze hadden heel goed gebruik gemaakt van de data en dat meegenomen als rode draad in hun plan.” Twee groepen studenten van de HvA (van de minor Big Data) buigen zich nu over alle ingediende plannen en werken vanaf hier verder aan alle nieuwe inzichten die zijn vergaard om de gemeente meer inzichten te geven.

Touwtjes in handen

“Tomas heeft zich ontwikkeld als drijvende kracht achter de organisatie van de Sport Data Challenge 2021,” vertelt stagebegeleider en projectmanager Dennis van Kooij bij Sport Data Valley. “Stage lopen in coronatijd is niet makkelijk en om dan een evenement te organiseren dat nooit eerder online is gedaan, dat is een grote uitdaging. Tomas heeft dit super goed gedaan door duidelijk overzicht te houden op wat er moest gebeuren. Leergierig te zijn in het begin en steeds meer de touwtjes in handen te nemen in het project en taken uit te zetten bij de andere projectpartners. Met 44 deelnemers, 14 partners en meerdere mooie interessante uitkomsten is de Sport Data Challenge 2021 een groot succes geworden mede en vooral door de inzet van Tomas.”

Alweer door…

Tomas zelf heeft met deze succesvolle Sport Data Challenge zijn stage ook gelijk afgerond en is al begonnen aan zijn onderzoeksstage bij Epique Mountain Adventures in Utrecht. “Het is vreemd om op de ene dag hard bezig te zijn met een project en de dag erop je handen er volledig vanaf te trekken. Ik ben heel trots op het bereikte resultaat bij Sport Data Valley. Ik geloof echt in de kracht van data en dat we op basis daarvan goede plannen kunnen maken. Ik heb genoten van mijn tijd bij SDV en nu ga ik met veel energie verder met mijn nieuwe stage!”