Beeldcoaching van docenten met behulp van VR

Gepost op: 7 jan 2019 | ICT Services

In mijn blog van mei dit jaar schreef ik al over de eerste ervaringen met VR in beeldcoaching. Inmiddels is in totaal bij vier docenten en negen lessen een 360-graden opname gemaakt waarbij de setting varieerde van een klas met 18 studenten tot een intensieve feedbacksessie met twee studenten.

In mijn blog van mei dit jaar schreef ik al over de eerste ervaringen met VR in beeldcoaching. Inmiddels is in totaal bij vier docenten en negen lessen een 360-graden opname gemaakt waarbij de setting varieerde van een klas met 18 studenten tot een intensieve feedbacksessie met twee studenten. De 360-graden opnamen blijken niet alleen toegevoegde waarde in de grotere groepen te hebben. Ook in kleine groepen kan de docent de onderlinge interactie en de non-verbale reacties veel beter analyseren. De beelden maken de docent alerter op de groepsdynamiek en de interactie in de groep.

Een docent kon via de VR-bril bijvoorbeeld zien welke studenten in de projectgroep contact met elkaar zochten en welke afhaakten. Deze interactie kon hij niet terug zien op de platte beelden. Door de VR-bril krijgt de docent een nieuwe kans om in dezelfde situatie nogmaals tússen zijn studenten te staan. Een van de gefilmde docenten vond het fascinerend om “tegenover zichzelf te zitten”. Kijken via VR roept verwondering, verbazing en nieuwsgierigheid op.

VR en 360-graden opnamen blijken een waardevolle toevoeging te zijn voor beeldcoaching. Toch zijn er niet alleen voordelen aan het werken en coachen met VR. Tijdens mijn experiment heb ik ook een aantal nadelen ondervonden. Hieronder heb ik de voor- en nadelen van de 360-graden camera en de VR-bril bij de beeldcoaching op een rijtje gezet.

Praktisch/technisch

Voordelen Nadelen
In de klas is de 360 graden camera minder opvallend dan een persoon die opneemt. De camera is op afstand te bedienen. Als beeldcoach heb je enige extra scholing nodig.
VR is zeer gebruiksvriendelijk voor de docent. Het synchroon meekijken met de docent vergt enige handigheid en timing. Je kijkt de ‘platte’ beelden mee op je laptop.
De beeldcoach kan gelijktijdig met de camcorder en de 360-graden camera filmen. Het opslaan van de beelden vergt extra tijd en voldoende smartphone geheugen.
Bij het filmen met de 360-graden camera kun je van te voren met de leerkracht afspreken welk lesdeel hij in VR wil terugkijken.
Het 360-graden filmen op ooghoogte van de leerkracht geeft een natuurlijk beeld bij het terugkijken door de VR-bril.

Beelden

Voordelen Nadelen
De beelden geven de werkelijkheid beter weer dan camcorder beelden. Ze worden als zeer realistisch ervaren. ‘Je staat in je eigen klas’. De docent moet even wennen om zichzelf te zien (gevoel van twee keer in dezelfde klas aanwezig te zijn).
Er is een totaalbeeld van de klassensituatie: Dit heeft effect op de intrinsieke motivatie: de docent wil blijven kijken. ‘Alles’ wordt vastgelegd. Inzoomen is niet mogelijk.
De docent ziet veel meer dan bij platte beelden en eigen ervaring tijdens de les en komt daardoor snel tot nieuwe inzichten. Gelaatsuitdrukkingen van studenten worden minder scherp naarmate ze verder (> 3 meter) van de camera zitten.
Een enkel fragment kan vanuit verschillende hoeken/groepen bekeken worden. Een korte film geeft daardoor al veel informatie.

Gesprek

Voordelen Nadelen
De docent heeft zelf de regie waar hij/zij naar kijkt. De beeldcoach weet niet precies wat de kijkrichting van de docent is.
De docent kan tijdens het kijken al reageren of stelt dat uit tot de VR-bril weer af is. Het wordt als storend ervaren als de beeldcoach tijdens het kijken reactie geeft of vragen gaat stellen.
De beelden bereiken sneller de ‘modus’ van een docent. VR beelden ‘raken’. Informatie kan niet worden gereguleerd. Kijken is intensief voor de docent en kan vermoeiend zijn.
Het maken van een micro-analyse van de opgenomen beelden is lastiger.
Tijdens het terugkijken wordt het contact verbroken. Om een gesprek te kunnen hebben moet de VR-bril eerst af.
Bij langere fragmenten (> 5 minuten) ervaart iemand na het afzetten van de VR-bril soms moeite met het terugkeren naar het hier en nu.