Beeldcoaching van docenten met behulp van VR

Gepost op: 2 mei 2018 | ICT Services

Met mijn grassroot experiment wil ik nagaan in hoeverre de huidige vorm van beeldcoaching verrijkt kan worden met 360-graden-opnamen die via een virtual reality (VR) bril kunnen worden teruggekeken.

Wat is beeldcoaching?

Beeldcoaching is bedoeld voor docenten die bijvoorbeeld praktische vragen hebben over hun lessen of die feedback willen ontvangen op bepaalde lessituaties.
In een intakegesprek inventariseren beeldcoach en docent de leer/ontwikkelvragen van de docent op het gebied van didactiek, interactie en klassenmagement. Daarna legt de beeldcoach (een deel van) een les op video vast. Op een later moment hebben docent en beeldcoach een coachingsgesprek over de beelden. Resultaat van beeldcoaching is dat docenten een oplossing vinden voor hun eigen (didactische) leervragen. En dat zij deze oplossing direct in hun eigen onderwijs kunnen gebruiken en de effecten daarvan ondervinden.

Experiment met VR

In mijn experiment maak ik als beeldcoach naast de “gewone” lesopnamen met een camcorder gelijktijdig ook opnamen met een 360-graden camera. Tijdens het coachingsgesprek kan ik dan naast de “gewone” beelden een verdieping maken met de extra 360-graden beelden. De docent kijkt deze 360-graden beelden terug door een VR-bril. Hij kan rondkijken en de effecten van zijn didactisch handelen op de studenten zien. Het terugkijken van de videobeelden is daardoor vermoedelijk levensechter en indringender.

In bijgaand artikel heb ik over mijn eerste ervaringen geschreven.