Centre for Economic Transformation | CET

Hafid Ballafkih benoemd tot persoonlijk lector

7 feb 2022 09:55

Het College van Bestuur heeft Hafid Ballafkih benoemd tot persoonlijk lector ‘Arbeid en Menselijk kapitaal in Transitie’ bij de onderzoeksgroep The Work Lab van de Faculteit Business en Economie, per 18 januari jl. Hafid werkt al jaren bij The Work Lab, eerst als senior onderzoeker en sinds een aantal jaar als hogeschool hoofddocent. Het thema van zijn persoonlijk lectoraat is erg actueel: Arbeid en Human Capital in Transitie.

Hafid onderzoekt transitie-gedreven uitdagingen op het gebied van arbeid en menselijk kapitaal in organisaties en op de arbeidsmarkt, om met die inzichten impactvolle interventies te formuleren voor de praktijk. Uitgangspunt daarbij is het aanwezige menselijk kapitaal in organisaties en de samenleving duurzaam en toekomstbestendig in te zetten. In zijn nieuwe rol van persoonlijk lector zal Hafid de komende vijf jaar zijn onderzoek uitdiepen en verder uitbouwen tot het nieuwe lectoraat in oprichting Arbeid en Menselijk kapitaal in Transitie.

Iedereen weet wat werk is. Werk voorziet ons van zingeving, zelfontplooiing, inkomen, sociale relaties, vrijheid, zelfstandigheid en meer. Vanouds is werk een belangrijke factor voor het materiële en immateriële welbevinden op individueel en collectief niveau. In zekere zin vormt werk, arbeid en menselijk kapitaal de moderne mens, arbeidsmarkt en samenleving. Omdat de arbeidsmarkt complex en constant in beweging is kennis over deze aspecten belangrijk.

De lector gaat met verschillende uitdagingen aan de slag, waaronder:

* het beter benutten en afstemmen van het menselijk kapitaal in organisaties, op de arbeidsmarkt en in de samenleving,
* het ontwikkelen van nieuwe arbeidsrelaties en sociale zekerheidsvormen die recht doen aan de duurzaamheid van werk,
* aandacht voor de kwaliteit en waarde van werk,
* de omgang met diversiteit in organisaties en op de arbeidsmarkt.

De uitdagingen vertalen zich naar verschillende human capital-agenda’s en vraagstukken. Bijvoorbeeld: Welke gevolgen heeft digitalisering, automatisering en artificiële intelligentie op de organisatie van werk, competenties en ongelijkheid? Welke competenties (21st century skills) zijn volgens werkgevers belangrijk op de toekomstige arbeidsmarkt en hoe kunnen onderwijs en overheid bijdragen aan de vorming van die competenties? Welke organisatie-, arbeidsmarkt- en onderwijsinnovaties en solidariteitsmechanismen zijn nodig om sociale en economische ongelijkheid in het huidige en toekomstige arbeidsbestel te reduceren?
De komende jaren hoopt Hafid met onderzoek deze en aanverwante vragen te beantwoorden.

Bijbehorende vraagstukken die raken aan nieuwe economische modellen zoals de ‘donuteconomie’ worden ook onder de loep genomen. Deze nieuwe modellen leiden tot nieuwe inzichten op de benodigde transformaties waaruit toepasbare innovatieve en toekomstgerichte adviezen en producten ontwikkeld kunnen worden. Deze nieuwe inzichten, adviezen en producten hebben impact op de arbeidsmarkt, voor werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid.

Hafid leidt de onderzoeksgroep Arbeid en Menselijk kapitaal in Transitie, onderdeel van The Work Lab en is al een geruime tijd kennispartner binnen en buiten het onderwijs. The Work Lab heeft een sterke binding met de opleidingen HRM en Bedrijfskunde en sterke banden met onderzoeksinstituten zoals met Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS-HSI/UvA), het Amsterdam Centre for Inequality Studies (UvA) en het lectorennetwerk Breed Platform Arbeid. Daarnaast werkt de onderzoeksgroep met verschillende actoren uit diverse publieke en private organisaties zoals de gemeente Amsterdam, BAM-infra, AWVN, House of Skills, Saxion Hogeschool, Hogeschool Arnhem Nijmegen en TNO.