Centre for Economic Transformation | CET

Samen sterk: naar een reflectieve corporatie

Workshop Van goeden huize

Conferentie

Van Goeden Huize is het onderzoeksproject van de HvA (ism het Zijlstra Center van de VU en Hofmeier, interim dienstverleners en advies) naar de onafhankelijke controlfunctie binnen woningcorporaties.

Tijdens het symposium zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in diverse workshops en werden deliverables beschikbaar gesteld.

Referentie de Jong, G. (2022). Samen sterk: naar een reflectieve corporatie: Workshop Van goeden huize. In Centre for Financial Innovation: Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 19 mei 2022