Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Wat is een stadslab

wat houdt een stadslab in en hoe ziet het eruit?

Web

Wat is een stadslab nu precies? Waar is het voor bedoeld en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Waarom is een stadslab nou een mooie manier om de lokale samenleving te versterken? Een stadslab vraagt om een goede samenwerking tussen onderzoekers, professionals, en mensen uit de wijk. Naast de uitleg van experts uit kennisinstituten, maak je daarom ook kennis met Plein 40-45 en Amstelhuis Urban Vitality, twee stadslabs in Amsterdam. Aan de hand van deze voorbeelden ontdek je in dit inzicht hoe stadslabs nu en in de toekomst bij kunnen dragen aan de oplossingen van grootstedelijke problemen.

Referentie Majoor, S., van der Heijden, E., Meerkerk, J., & Hulst-Waal, A. (2022). Wat is een stadslab: wat houdt een stadslab in en hoe ziet het eruit?. Web publication or website, OMOOC. https://omooc.nl/inzicht/wat-is-een-stadslab/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 juni 2022