Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Ruimte voor vrijheid

Lessen van de Expeditie Vrije Ruimte

Verslag

't Groene Veld - bron: De Verademing

Expeditie Vrije Ruimte was een pilotprogramma van gemeente Amsterdam. De ambitie: ruimte maken om sociale, culturele en groene initiatieven in de stad te beschermen en nieuwe ‘vrije ruimte’ voor initiatieven beschikbaar te maken, zowel in bestaande wijken als in gebiedsontwikkeling. Het eenjarige onderzoek Expeditie Vrije Ruimte startte in het najaar van 2020. Binnen het onderzoek hebben we de ervaringen rondom twee van de meest vergevorderde casussen in kaart gebracht: ‘t Groene Veld in Noord en Kavel 663 in Nieuw-West. Tijdens de Expeditie bleek dat het werken aan vrije ruimte op meerdere fronten complex is voor de gemeente. In dit rapport bespreken we de resultaten van ons onderzoek binnen drie aandachtspunten en vertalen we deze naar aanbevelingen voor het vervolg.

Referentie de Nijs, K., van Wijk, E., & Majoor, S. (2022). Ruimte voor vrijheid: Lessen van de Expeditie Vrije Ruimte. Hogeschool van Amsterdam, Urban Governance and Social Innovation.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 18 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Auteur(s)

Karin de Nijs

Publicaties:

Research database