Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence

Is deze straat voorbestemd voor bewoners met problemen?

Hoofdstuk

Door de concentratie van kwetsbare huishoudens staat het samenleven in sommige buurten steeds meer onder druk. Of dit tot grote problemen leidt hangt af van de veerkracht in een buurt. Er is echter nog te weinig aandacht voor het dagelijks samenleven in een straat, een wooncomplex en een portiek. Dit zijn de ruimten waar buren direct met elkaar te maken hebben.

Wat zijn op dit schaalniveau sociale en fysiek-ruimtelijke handvatten om harmonieus samenleven, alledaagse attentheid en onderlinge zorgzaamheid te bevorderen?

Referentie Nio, I., Welschen, S., Majoor, S., & Veldboer, L. (2022). Is deze straat voorbestemd voor bewoners met problemen? In G. Helleman, B. Herder, B. Kokkeler, K. Rusinovic , & H. van der Veen (Eds.), Leefbaarheid en veiligheid Platform Stad en Wijk. https://sway.office.com/2cgOjHIgpZYgNw4T?ref=Link
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 oktober 2022