Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Leren door te doen

Posterpresentatie team Herstelgericht werken - Postersessie AKMI 5 april 2016

Anders

In de afgelopen drie jaar heeft het team Herstelgericht Werken binnen de Wmo-werkplaats Amsterdam onderzoek gedaan naar herstel, ervaringsdeskundigheid en zelfbeheer. Op deze poster worden de implementatieprocessen rondom ervaringsdeskundigheid en herstel in de trainingen Tandemontwikkeltraject (TOT) en Wellness Recovery Action Plan (WRAP) gepresenteerd. Daarnaast geeft de poster een impressie van het onderzoek naar (ondersteunen van) organisaties in zelfbeheer in de transitie van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat'.

Referentie

Huber, M., Passavanti, M.E. en L.E. Remmelink. Posterpresentatie Leren door te Doen! Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren, Team Herstelgericht Outreachend Werken tijdens Postersessie AKMI, Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 12 april 2016

Publicatiedatum

apr 2016

Auteur(s)

Max Huber
Linde Remmelink

Publicaties: