Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tandems van ervaringsdeskundigen en docenten

zoeken, herkennen en overbruggen kloven tijdens het tandemontwikkeltraject

Artikel

Tussen de wereld van de ervaringsdeskundige en die van de professional zijn dikwijls kloven aanwezig die leiden tot ingewikkeldheden in de samenwerking. Om deze impasse te doorbreken is in het najaar van 2014 in Amsterdam het tandemontwikkeltraject (TOT) gestart. Dit artikel in het tijdschrift Participatie en Herstel vertelt daar meer over.

Aan het artikel is het redactionele voorwoord van Jos Dröes toegevoegd, die ook ‘het nut van samen optrekken’ onderschrijft en daarin ondermeer TOT als voorbeeld neemt.

Referentie

Paulina Sedney, Linde Remmelink en Elisa Passavanti i.s.m. Herman en Lidie. Tandems van ervaringsdeskundigen en docenten zoeken, herkennen en overbruggen kloven tijdens het tandemontwikkeltraject. In Participatie en Herstel, p. 32-36 (sept. 2016).

Gepubliceerd door  AKMI 1 september 2016

Publicatiedatum

sep 2016

Auteur(s)

Linde Remmelink

Publicaties: