Hogeschool van Amsterdam

Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad

Publicaties

Alle publicaties van het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad staan hieronder vermeld. Tot eind 2018 stond dit lectoraat bekend onder de naam Lectoraat Beroepsonderwijs.

Vervoort, M., Diepen, van. M. & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Diepen, van, M. (2018). Maatwerk? Met mate! Onderzoek naar flexibilisering van deeltijdopleidingen van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Elffers, L. & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Beroepsonderwijs.

Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In: Glastra, F. & Middelkoop, van, D. (eds.). Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

Broek, A. van den, Elffers, L., Braam, C. & Warps, J. (2017). Studentlab doorstroom mbo-hbo. Nijmegen/Amsterdam: ResearchNed / HvA/ Kennisland.

Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. In: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (red.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In Fukkink, R. & Oostdam, R. (eds.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. (lectorale rede).

Gepubliceerd door  Lecoraat Kansrijke schoolloopbanen 11 januari 2019