Hogeschool van Amsterdam

Alumni

Contact

De HvA vindt het contact met haar alumni belangrijk. We zijn trots op onze alumni en willen ook na het afstuderen van toegevoegde waarde te zijn. Daarnaast onderstrepen wij het belang om met de kennis en kunde van onze alumni, onze huidige studenten te ondersteunen.

Alumnirelaties is ondergebracht bij de centrale stafafdeling Communicatie. Naast het verzorgen van de communicatie met alumni nationaal en internationaal, zorgt de Alumnicoördinator voor de verwerking van de vacatures die via samenwerkende organisaties en alumni worden aangeleverd. Daarnaast ondersteunt en faciliteert zij de opleidingen bij o.a. alumni-evenementen. 

Op dit moment worden de gegevens van alumni door de alumnicontactpersonen van de opleidingen bijgehouden. Adresgegevens en wijzigingen komen via de website bij hen terecht. 

 

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 25 november 2016