Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

Startbijeenkomst van het project over onbegrepen gedrag

Op 5 oktober vond in de Stoomhal in Wormer de startbijeenkomst plaats voor het project "laagdrempelige ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid" van de GGD Zaanstreek-Waterland. Als werkplaats dragen wij hieraan bij door leercirkels te organiseren  waarin deelnemers in groepen onderzoeken hoe zij deze bestaande voorzieningen kunnen door ontwikkelen en bijsturen. 

Het doel van het project is dat mensen die psychisch kwetsbaar zijn in staat worden gesteld om maatschappelijk mee blijven doen. Nu dreigen zij tussen wal en schip te vallen, omdat de juiste ondersteuning niet geboden wordt. Daarom is het belangrijk voldoende aanbod van laagdrempelige activiteiten en ondersteuning te organiseren en gezamenlijk te zorgen voor snelle en adequate op-en afschaling van specialistische zorg en extra ondersteuning. Verbetering van netwerksamenwerking is een van de manieren om dit vorm te geven, zonder schotten tussen organisaties.

Tijdens de bijeenkomst zijn bestaande inventarisaties van het aanbod naar voren gekomen en heeft Pamela Lucas namens ons voor een volle zaal met professionals, beleidsmakers, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen de leercirkels mogen introduceren. Maar bovenal zijn de betrokken zelf met elkaar het gesprek aangegaan. Belangrijke thema’s die aan bod kwamen zijn onder andere de ontschotting van de zorg, de eenzaamheid van de doelgroep en behoefte aan sociaal contact. Een ander belangrijk thema was hoe om te gaan met personen die zorg mijden en/of waar herhaaldelijk en langdurig meldingen van binnenkomen. In onze leercirkels zullen we deze thema’s dan ook vast aan bod komen.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag!

De foto's zijn gemaakt door Jesper Rözer

Gepubliceerd door  AKMI 11 oktober 2021