Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

Laagdrempelige ondersteuning bij psychische problematiek

13 dec 2022 09:26 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Mensen met ernstige psychische klachten worden steeds vaker in de wijk opgevangen. Dit resulteert in nieuwe uitdagingen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat mensen met ernstige psychische klachten (tijdig) de laagdrempelige ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en hoe kunnen zorg en welzijn hierbij samenwerken? Vanuit de regio Zaanstreek Waterland zijn hier diverse initiatieven voor ondernomen. Vanuit de GGD is Ina Boerema hierover geïnterviewd door Phrenos. Hierbij vertelt zij over de inzet van leercirkels die het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de HvA in samenwerking met de GGD heeft georganiseerd.