Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

Eindrapportage leercirkel onbegrepen gedrag

17 jun 2022 20:19 | Kenniscentrum Maatschappij en Recht

In het kader van het regionale GGD-project “Borgen, Inbedden en Verbinden” hebben onderzoekers van het lectoraat “Stedelijk Sociaal Werk” van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de GGD Zaanstreek-Waterland een leercirkeltraject georganiseerd om laagdrempelige ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te versterken. Het project is uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving waarvan het lectoraat penvoerder is en de GGD een partner.