Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Gebruik je boerenverstand

Artikel

Mensen help je pas echt als je subtiel invloed uitoefent ophenzelf en hun omgeving. Dat krijgt een specialist nooit voor elkaar. Pleidooi voor een sociaal generalist die verwijst, adviseert, regisseert, voorschrijft en die specialisten coördineert.

Referentie

Räkers, M.H. (2016) Gebruik je boerenverstand. Uitgave: Sozio 1 (2016) p.14-15

Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2016