Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Werken met ervaringsdeskundigen vereist cultuuromslag

Artikel

Zorg- en hulpverleningsorganisaties moeten een cultuuromslag maken om ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning met succes te kunnen inzetten. Dat kost tijd, vergt inspanning en vereist helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden, zonder daarbij de eigenheid van ervaringsdeskundigen uit het oog te verliezen.

Referentie

Huber, M., P. Sedney, J. Holten (2014). Werken met ervaringsdeskundigen vereist cultuuromslag. Sociale Vraagstukken

Gepubliceerd door  AKMI 28 september 2014