Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

Hoe doen ze het in Amerika met zelfbeheerde voorzieningen?

14 okt 2019 15:21 | AKMI

Half september reisde Max Huber samen met deelnemers, ervaringswerkers en sociaal werkers uit zelfbeheerde voorzieningen af naar Amerika voor een korte studiereis en een tweedaagse uitwisseling met en over dit soort voorzieningen in Amerika. Vanuit Nederland namen mensen van Je Eigen Stek , respijt huis Amerbos (beide onderdeel van HVO-Querido) en NuNN mee.

Het doel van de uitwisseling was drieledig:

  1. verschillende zelfbeheerde crisis-alternatieven leren kennen
  2. fundamentele principes van deze verschillende programma's in kaart brengen
  3. een agenda voor verdere samenwerking ontwikkelen.

Tijdens de bijeenkomst heeft Max Huber de uitkomsten van zijn promotieonderzoek naar zelfbeheer gepresenteerd. Op basis van de presentatie hebben de deelnemers verschillen en overeenkomsten tussen de programma's in kaart gebracht. Een van de thema's handelde bijvoorbeeld over het belang van eigen regie bij crisis, maar ook de verschillende manieren hoe daar in de praktijk vorm aan wordt gegeven kwamen aan bod.

Met elkaar is de basis gelegd voor een doorlopend transatlantisch netwerk met een gezamenlijke onderzoek- en ontwikkelagenda. Een vervolgbijeenkomst is alvast gepland voor volgend jaar in Amsterdam.

NuNN maakte onderstaand filmpje over de reis naar Amerika.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien