Werkplaats sociaal domein Amsterdam en omgeving

Werkplaats Amsterdam start samenwerking rond Wijk Poelenburg

9 nov 2017 16:06 | AKMI

Vanaf februari 2018 start in de wijken Poelenburg en Peldersveld, gemeente Zaanstad, een meerjarig samenwerkingsproject van Hogeschool InHolland, de Hogeschool van Amsterdam, de Werkplaatsen Sociaal Domein, BOOT, het sociaal wijk- en jeugdteam en de gemeente. Lectoraten, docenten en studenten van deze hogescholen gaan in de wijken stageprojecten en praktijkonderzoek doen die een bijdrage leveren aan het actieplan. Bijvoorbeeld gericht bij gezinnen langs voor ondersteuning op gebied van taal en opvoeding.

Van gesprekken tot actieplan

Een half jaar geleden is het actieplan Poelenburg Peldersveld vastgesteld. 23% van alle uitkeringen in Zaanstad gaan naar Poelenburg en Peldersveld terwijl daar 10% van de inwoners wonen. 31% van de kinderen in Poelenburg en 26% in Pelders- en Hoornseveld groeit op onder de armoedegrens.

Het actieplan was het resultaat van intensieve gesprekken met bewoners en professionals in de wijken. Het plan combineert een harde en zachte aanpak. Dat betekent: kansen voor bewoners die willen ontwikkelen en integreren en hard optreden tegen bewoners die wel kunnen, maar niet willen integreren, overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen.

Gemeente, bewoners en partners werken samen

Kort samengevat werkt de gemeente samen met bewoners en partners aan vijf opgaven (jongeren, opvoeding en onderwijs, taal, participatie en armoede en vuil), met het besef dat er daarnaast twee randvoorwaarden vervuld moeten worden om die opgaven te laten slagen (meer woondiversiteit en aanpak ondermijnende criminaliteit).

De Werkplaats Amsterdam gaat in 2018 actief worden in de wijk Poelenburg. In eerste instantie via de inzet van studenten die verbonden zijn aan De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT ).