Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Onderzoek

De werkplaats verricht onderzoek binnen verschillende kennisdomeinen zoals Jeugd & jongerenwerkers, Armoede & inclusie, Sociale participatie, Samenwerken in de wijk, Sociaal & gezond. De periode 2016 -2018 is gekozen voor het overkoepelende thema samenwerking formeel –informeel.

Onderzoeksagenda

Concreet is in het onderzoeksprogramma de aandacht gericht op:

  • zienswijzen van professionals
  • sociale participatie in wijken
  • co-creatie in onderzoek
  • de inzet van ervaringsdeskundigheid

Planning 2018 en verder

Wijkteamonderzoek

Het Wijkteamonderzoek vormt het hart van de werkplaats. Na de voltooiing van dit onderzoek in de zomer van 2018 werken we aan de kennisontsluiting en het ontwikkelen van leer- en werkvormen voor de ondersteuning en het onderwijs van vernieuwingen in het sociaal domein.

Andere lopende onderzoeksprojecten

Nieuwe vraagstukken

In de periode 2019-2021 vindt een doorontwikkeling plaats. Enerzijds blijven we actief rond het thema van samenwerking van formele en informele partijen. Anderzijds zullen we samen met partners ook nieuwe vraagstukken agenderen, zoals verward gedrag of participatie op de arbeidsmarkt.

Gepubliceerd door  AKMI 11 juni 2018

SAMEN DOEN in de buurt

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien