Hogeschool van Amsterdam

werkplaats sociaal domein amsterdam

Leren

In samenwerking met partners worden binnen de werkplaats diverse kennisleervormen en kenniswerkvormen ontwikkeld voor het verbinden van het onderzoek met praktijk en onderwijs.

Ontwikkellabs

Een Ontwikkellab is een experimenteerruimte voor een alternatieve casuïstiek bespreking, waarbij zowel formele als informele partijen aan tafel zitten. Het doel is het bieden van een interactieve leeromgeving voor het omgaan met pluriformiteit van zienswijzen in casuïstiek besprekingen. We verkennen met deelnemers de frames waarmee ze naar het ondersteunen van cliënten kijken. Met andere woorden: welke waarden liggen ten grondslag aan hun overtuigingen en handelen? Daarna gaan we op zoek naar een nieuw, gezamenlijk frame.

Ontwikkeltrajecten

Op basis van onderzoek wordt vanuit de werkplaats een voorstel gedaan voor een leer- of werktraject rond een vraagstuk uit de praktijk. Onderzoek is ingebed in het ontwikkeltraject door inbreng van kennis elementen of door het betrekken van een onderzoeker met expertise op het onderwerp bij het traject. Net als de Ontwikkellabs bestaan ontwikkeltrajecten uit een reeks van twee tot vier bijeenkomsten –één per maand- met ongeveer 15 tot 20 deelnemers uit verschillende disciplines/ domeinen.

Trainingen en masterclasses

Kennis uit onderzoek vormt de basis voor trainingen en masterclasses voor samenwerken en casuïstiek bespreking met sociale reflexiviteit als uitgangspunt.

Leren op locatie (verkenning nieuw kennismodel)

Momenteel worden de mogelijkheden verkend voor het verbinden van het onderzoeksprogramma van de werkplaats aan een centraal punt/ hub in de regio waar onderzoekers en studenten kennis verzamelen rond het thema suburbanisatie van armoede. Via leerwerkplekken in wijken met concentratie van sociale problemen in Amsterdam en de overloopgemeenten als Purmerend, Zaanstad, Almere, Lelystad en Hoorn doen zij kennis op die zij samenbrengen in de hub.

Gepubliceerd door  AKMI 12 juli 2018