Hogeschool van Amsterdam

Werkplekleren

Stagemarkt april 2021

22 mrt 2021 10:41 | Faculteit Onderwijs en Opvoeding

De stagemarkt voor hogerejaars studenten staat gepland op 16 april van 13.30-15.30. Vanwege de Coronacrisis zal deze wederom online georganiseerd worden, waarbij er per opleidingsschool slechts twee vertegenwoordigers online aanwezig kunnen zijn: één presentator en éen moderator (= online vragen van studenten beantwoorden tijdens de sessie). Er vinden zes sessies van een kwartier plaats waarbij studenten online kunnen binnen komen. Na elk kwartier is er een pauze van 5 minuten, zodat studenten kunnen switchen tussen de verschillende opleidingsscholen.

Studenten die op de stagemarkt komen zijn geïnteresseerd welke partnerscholen er binnen jouw opleidingsschool vallen en wat kenmerkend is voor deze scholen. Daarom vragen wij jullie om een korte presentatie te maken (richtlijn: 3 - 5 minuten), waarin de belangrijkste kenmerken van de scholen aan bod komen. Bij een presentatie kun je denken aan een kort filmpje, een ingesproken powerpoint of iets anders. We zullen de presentaties vooraf beschikbaar stellen aan studenten, zodat zij zich al een beetje kunnen oriënteren op opleidingsscholen voorafgaand aan de stagemarkt.

Het is handig als studenten van tevoren weten of er stageplaatsen beschikbaar komen voor hun schoolvak, zodat ze gerichte keuzes kunnen maken. Deze informatie kan in de presentatie worden vermeld, daarnaast kunnen vacatures ook al in Centuri worden geplaatst.

Kortom, deze stagemarkt zal een heel andere vorm hebben dan de fysieke stagemarkt zoals we die gewend waren. Daarom hieronder nog een samenvatting van hoe de online stagemarkt eruit komt te zien:

  • Online Stagemarkt is van 16 april van 13.30-15.30.
  • Uiterlijk 12 maart a.s. wordt aan het stagebureau doorgegeven of je wilt deelnemen aan de online stagemarkt en zo ja, door wie jouw opleidingsschool vertegenwoordigd wordt (presentator en moderator).
  • Per opleidingsschool maximaal twee personen die álle scholen die onder de opleidingsschool vallen vertegenwoordigen.
  • Gedurende een tijdslot van een kwartier kun je een toelichting geven op de presentatie die je vooraf beschikbaar hebt gesteld en kunnen studenten vragen stellen. Na vijf minuten pauze, start je vervolgens een nieuwe sessie.
  • Een presentatie van de scholen die onder de opleidingsschool vallen, wordt voor 22 maart a.s. opgestuurd aan het stagebureau: stage-tweedegraads-foo@hva.nl.
  • Vacatures worden in Centuri geplaatst door de schoolopleider van de betreffende school.

Wij horen graag uiterlijk op 12 maart a.s. of je wilt deelnemen aan de online stagemarkt. Het zou fijn zijn als je dan ook al kunt doorgeven door wie jouw opleidingsschool vertegenwoordigd gaat worden en wat het e-mailadres is van de vertegenwoordigers. Mocht dat laatste niet lukken dan kun je dat uiterlijk 2 april laten weten.

Mocht je nog vragen hebben over de online stagemarkt, stel ze gerust!

Mede namens de coördinatoren werkplekleren,

Hartelijke groet,

Conny Slagboom en Cilly Nuyens
Faculteit Onderwijs en Opvoeding
Stagebureau Tweedegraads