Hogeschool van Amsterdam

Masters

Bij de HvA kun je een master doen in verschillende vakgebieden. Bij een aantal opleidingen kun je ook losse mastermodules volgen.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Een master in het hbo is een verdieping of specialisatie én verbreding van je eerder gevolgde (bachelor)opleiding. Praktijkgericht onderzoek is een belangrijk onderdeel van een master. Na afronding beschik je over een internationaal erkende mastertitel: MA, MSc of andere passende titel zoals Med of MBA.

Bij een professionele master ligt het accent op een theoretische benadering van de beroepspraktijk. Die praktijk dient als kapstok voor jouw verdere ontwikkeling als hoog gekwalificeerde professional die over de grenzen van zijn eigen vakgebied heen, kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn beroep en zijn organisatie. Je zet praktijkgericht onderzoek in om complexe problemen te analyseren en op te lossen.

Bij sommige professionele masters worden alleen professionals met voldoende werkervaring toegelaten. Andere masters zijn ontwikkeld voor studenten die direct na een bachelor willen doorstuderen. De volgende type masters worden onderscheiden:

Soort master:

 • Doorstroommaster: een masteropleiding die direct aansluit op de bacheloropleiding;
 • Post-experience master: Relevante werkervaring is vereist. Het masterdiploma biedt de student verbreding binnen het eigen beroep.

Oriëntatie master (waarom, met welk doel is de master ontwikkeld):

 • Beroepskwalificerende master: Het masterdiploma is nodig om het beroep uit te oefenen (Bijvoorbeeld in de zorgsector);
 • Specialiserende master: De toenemende complexiteit van de beroepspraktijk kan tot verregaande specialisaties in één vakgebied of sector leiden. Het masterdiploma biedt verdieping en verhoogt het niveau van de beroepsuitoefening. De instroom varieert van de ervaren professional tot doorstromende bachelor-afgestudeerden;
 • Cross-over master: De toenemende complexiteit van de beroepspraktijk leidt vaak tot crossovers tussen vakgebieden of sectoren. De instroom varieert van de ervaren professional tot doorstromende bachelor-afgestudeerden;

Voltijd, deeltijd, duaal

Masteropleidingen kunnen zowel in voltijd, in deeltijd als duaal worden aangeboden.

Nationaal of internationaal

Professionele masters kunnen primair gericht zijn op een nationale of internationale werkomgeving. De masters gericht op een internationale werkomgeving zijn Engelstalig en worden ook aangeboden aan internationale studenten.

Je kunt een masteropleiding volgen aansluitend aan je hbo- of wo-bachelor, of na een aantal jaar werkervaring. Je kiest voor een master als je:

 • na je bachelor een praktijkgerichte vervolgopleiding wilt doen;
 • wilt investeren in je ontwikkeling en groei;
 • een betere theoretische en onderzoekmatige basis voor je beroep wilt hebben;
 • uitgedaagd wilt worden door complexe vraagstukken uit de praktijk;
 • samen met andere disciplines deze vraagstukken op wilt lossen;
 • je wilt specialiseren in je vakgebied.

De masteropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam zijn stuk voor stuk relevant voor een metropool als Amsterdam. Ze zijn voortgekomen uit een directe behoefte vanuit de praktijk en samen met partners vormgegeven, zoals de master Critical Care. Of de stad is het vakgebied, zoals bij de master Urban Management, Social Work of Digital Design.

Veel docenten bij de masteropleidingen doen zelf ook onderzoek en onderhouden nauwe contacten met de belangrijkste spelers in hun vakgebied. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebben toegang tot relevante netwerken.

Vanzelfsprekend zijn alle masters van de HvA door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie geaccrediteerd.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 januari 2021

Wat is een professionele master?

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Een professionele master leidt op voor dezelfde titel als een universitaire master. De professionele master benadert onderzoek vanuit de praktijk. De universitaire master benadert het onderzoek vanuit de wetenschap.