Hogeschool van Amsterdam

Voor bedrijven

Ontwikkel een nieuwe Ad-opleiding of biedt een stageplek.

Belangrijk onderdeel van een Ad-opleiding is de praktijk: studenten leren in de praktijk door stage te lopen of door het oplossen van actuele vraagstukken die samen met het bedrijfsleven zijn uitgewerkt. Zo zorgen we ervoor dat afgestudeerde Ad’ers de kennis en vaardigheden hebben die aansluiten bij de vraag van de bedrijven en organisaties waar ze gaan werken. Doet u mee?

Praktijkopdrachten en stages

Werken aan een vraagstuk dat speelt in het werkveld waarvoor je wordt opgeleid is interessant voor de student en voor een bedrijf. Voor u biedt het een nieuwe kijk op de oplossing van een probleem of vraag. Daarnaast zorgt u ervoor dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Een student doet met een praktijkopdracht relevante kennis en vaardigheden op die belangrijk zijn als hij straks is afgestudeerd.

Tijdens een stage leren studenten in de praktijk, onder begeleiding van een ervaren medewerker. Een Ad-student staat met zijn voeten in de praktijk en kan denken en doen. Een stage met uitvoerende taken en de zelfstandige uitwerking van een plan past heel goed bij een Ad’er. Er is veel mogelijk: de invulling, periode of het aantal dagen per week stemmen we samen met u af.

De HvA heeft geen centraal stagebureau. Neem voor de mogelijkheden contact op met de stagebureaus van de verschillende opleidingen.

Samen nieuwe Ad-opleidingen ontwikkelen

Een nieuwe Ad-opleiding ontwikkelen we in hele nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in het werkveld. Een afgestudeerde Ad’er moet immmers de juiste kennis en vaardigheden hebben om aan de slag te kunnen als hij is afgestudeerd. Samen een opleiding ontwikkelen kan bijvoorbeeld door medewerkers te laten deelnemen in het ontwikkelteam, samen met docenten en onderwijsontwikkelaars. Dat kan voor een dagdeel per week en voor een periode van een aantal weken of maanden. Een rol als klankbord in een werkveldadviesraad is ook een optie. Of een rol als begeleider of opdrachtgever voor een nieuwe opleiding. Hebt u ideeen voor ons Ad-onderwijs? Ga met ons in gesprek, mail naar communitycollege@hva.nl of bel 06 2115 7374.

In contact

In gesprek over wat een Ad-er voor uw bedrijf kan betekenen? Of samenwerken met de HvA voor het ontwikkelen van onderwijs? Mail naar communitycollege@hva.nl of bel 06 2115 7374.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 8 januari 2021