Hogeschool van Amsterdam

Praktijkopdrachten tijdens je studie

Check de beveiliging van een havenbedrijf

Ad Cyber Security - praktijkopdrachten tijdens je studie

Vaak werk je aan een opdracht in een groepje met 4 of 5 andere studenten. Voor de Ad Cyber Security werk je bijvoorbeeld in opdracht van bedrijven aan vulnerability scans. Je probeert dan om kwetsbaarheden in de hardware of software te ontdekken. Je gebruikt methoden, technieken en tools die je in de opleiding hebt geleerd.

Zo ga je bijvoorbeeld bekijken of de software, websites of apparatuur van het havenbedrijf van Amsterdam kwetsbaarheden bevatten die hackers zouden kunnen gebruiken om schade aan te richten of data te stelen. Daarbij verplaats je je in de rol van een hacker. Je komt in aanraking met vertrouwelijke en kwetsbare data of systemen. We verwachten van je dat je daar op een ethisch verantwoorde manier mee omgaat. Ook dat leren we je in de opleiding.

De locatie waar je aan een opdracht werkt kan op school zijn of op locatie bij het bedrijf. Als afronding van een praktijkopdracht schrijf je een rapportage van je bevindingen. Vaak doe je dat samen met een groep medestudenten. De rapportage die je hebt geschreven deel je met het bedrijf waar je de opdracht voor uitvoert. Bijvoorbeeld door daar een presentatie te geven.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 maart 2019