Hogeschool van Amsterdam

Venture Center

Membership Overeenkomst

AVS Amstelcampus

Met het registreren van jouw startup een membership voor de Amsterdam Venture Studios – locatie Amstelcampus – ga je als founder akkoord met het volgende:

 • De HvA stelt in de Amsterdam Venture Studios kostenloos een werkplek ter beschikking aan de member. Tevens worden aan de member in de Amsterdam Venture Studios beschikbare faciliteiten (koffiemachine, wifi en tegen betaling kunnen printen) ter beschikking gesteld.
 • De founder is de persoon die registreert en is één van de eigenaren van de onderneming of in het geval dat er nog geen spraken is van een bij de kamer van koophandel ingeschreven onderneming: één van de initiatiefnemers en beoogde eigenaar van de onderneming
 • De founder is student aan, of alumnus van de HvA, UvA, VU of AHK en maximaal twee jaar voor het moment van registreren afgestudeerd.
 • Voor de startup of aan haar verbonden personen wordt op dit moment nog geen betaalde kantoorruimte of flexwerkplekken afgenomen.
 • De overeenkomst is geldig voor één jaar na goedkeuring door het HvA Venture Center, zonder opzegging wordt na dit jaar de overeenkomst éénmalig de overeenkomst met een jaar verlengd. Daarna zal het contract worden beëindigd tenzij HvA Venture Studios besluit tot verlenging.
 • Een verlenging is die de totale contractduur langer maakt dan twee jaar is enkel mogelijk als de founder nog student is aan de HvA, UvA, VU of AHK en wordt automatisch beëindigd op het moment van uitschrijving/afstuderen aan de desbetreffende kennisinstelling.
 • Je meldt als founder (nieuwe) medewerkers per mail bij het HvA Venture Center(venturecenter@hva.nl), voordat zij gebruik maken van de Amsterdam Venture Studios Amstelcampus moet er toestemming hiervoor worden verleend door HvA Venture Center.
 • HvA Venture Center kan ter allertijden vragen om een kopie identiteitsbewijs, het inschrijfbewijs van de kamer van koophandel en/of kopie arbeids-/stagecontract om de identiteit en betrokkenheid van de bij de startup betrokken gebruikers te verifiëren.
 • Het is niet toegestaan voor aan de startup verbonden AVS-gebruiker om activiteiten voor organisaties die niet bij de AVS Amstelcampus zijn geregistreerd vanuit de AVS Amstelcampus te ondernemen.
 • Als medewerkers geen gebruik meer zullen maken van de Amsterdam Venture Studios meld de founder dit per e-mail aan HvA Venture Center.
 • De founder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van haar medewerkers binnen de HvA en de Amsterdam Venture Studios. De founder en/of onderneming beschikt over de nodige verzekeringen voor aanwezigheid van de medewerkers van de startup in de Amsterdam Venture Studios. De startup verzekert de eigen apparatuur en sluit een aansprakelijkheidsverzekering af voor de eigen medewerkers
 • De startup maakt geen gebruik van het adres van het Wibauthuis (WBH) in haar uitingen en zal zich op geen enkele wijze (laten) vestigen op het WBH adres, zoals bijvoorbeeld in het register van de Kamer van Koophandel.
 • Alle medewerkers van de startup dienen de gedragsregels en veiligheidsvoorschriften van de HvA én de Amsterdam Venture Studios te kennen en conform deze te handelen.
 • Het HvA Venture Center probeert zo ruim mogelijke openingstijden mogelijk te maken en zo veel mogelijk werkplekken beschikbaar te maken maar hier kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Gasten en/of klanten ontvangen in de Amsterdam Venture Studios is toegestaan, mits er te allen tijde iemand aanwezig is van de startup die is geregistreerd als gebruiker van de Amsterdam Venture Studios
 • De wederzijdse opzegtermijn van zowel het gehele contract als van individuele werkplekken is 1 maand en dient via e-mail te worden gemeld bij het HvA Venture Center (venturecenter@hva.nl)
 • De overeenkomst komt te vervallen met een opzegtermijn van 1 maand als het HvA Venture Center en/of de Amsterdam Venture Studios binnen de HvA ophoudt te bestaan.
 • Als de werkplek van ondertekenaar wordt opgezegd dient hiervoor een vervangende aanvrager worden aangemeld die eigenaar is van de startup en daarnaast student, medewerker of in de laatste twee jaar is afgestudeerd aan de HvA, VU, UvA of AHK – voor de startdatum en daaraan verbonden maximale contractduur blijft de originele inschrijfdatum staan.
 • De startup verplicht zichzelf om elk jaar lidmaatschap haar of zijn startup te presenteren en aanwezig te zijn bij één van de zes member meetings die gedurende het jaar worden gehouden.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 6 november 2020