Venture Centre

HvA Launch Grant

Pilot: financiering voor de ontwikkeling van jouw prototype

Met de HvA Launch Grant kan je als HvA-student €4.000 tot €5.000 euro aanvragen om een prototype of proof of concept voor jouw creatieve oplossing of duurzame innovatie te ontwikkelen. Hiermee kan je bijvoorbeeld de aanschaf van materialen maar bijvoorbeeld ook jouw eigen inzet voor een deel financieren, op deze manier kom je er achter of je met jouw idee echt impact kan maken!

Doelgroep

De Launch Grant is bedoeld voor HvA studenten met een creatieve oplossing of duurzame innovatie dat voldoet aan de volgende eisen:

 • Je volgt een voltijds-bachelor aan de HvA of hebt deze in de afgelopen twaalf maanden afgerond.
 • Het idee is van jou als student zelf, het is dus niet de bedoeling dat jij namens een andere partij het prototype gaat ontwikkelen.
 • Er is sprake van een duidelijk prototype dat door jezelf en/of medestudenten ontwikkeld moet worden om de haalbaarheid van het idee aan te tonen.
 • Er is sprake van een kennisbasis op hbo werk- en denkniveau en het idee sluit aan bij de vier uitgangspunten voor ondernemerschap op de HvA: Innovatief, Duurzaam, Inclusief en Schaalbaar (zie toelatingseisen 10K).

De regeling

Je kan een beurs aanvragen met een omvang van €4.000 tot €5.000 euro. Deze beurs is bedoeld voor de ontwikkeling van een prototype, eventueel aangevuld met het doen van eindgebruikersonderzoek mogelijk gemaakt door het ontwikkelde prototype.

Richtlijnen voor deze beurs zijn:

 1. De duur van het project is maximaal 6 maanden.
 2. Vergoeding van de inzet van studenten betreft €350 per maand (equivalent aan een stagecontract)
  1. Studenten die een vergoeding krijgen voor hun inzet committeren zich aan minimaal 12 uur in de week werken vanuit het HvA Venture Centre
 3. Maximaal 25% van het aangevraagde bedrag kan worden besteed aan aanschaf of huur van materialen en faciliteiten
 4. Maximaal 25% van het aangevraagde bedrag mag gebruikt worden voor de inhuur van derden
 5. De beurs is een investering van de HvA in innovatieve ideeën van haar studenten, in ruil voor deze investering hoeft de HvA geen aandelen en de investering hoeft ook niet te worden terugbetaald.
 6. De HvA over het project publiceren – uiteraard zonder bedrijfsgeheimen te delen
 7. Het intellectueel eigendom blijft van de studenten aan wie de beurs wordt toegekend.
 8. Studenten(teams) zijn verplicht mee te doen aan onderzoeks- en monitoringstrajecten.
 9. De beurs wordt niet direct overgemaakt naar studenten, maar in plaats daarvan kunnen kosten worden gedeclareerd.
 10. Er wordt een contactpersoon bij het HvA Venture Centre aangewezen waaraan elke 2 maanden de voortgang wordt gepresenteerd. Bij gebrekkige voortgang of het niet houden aan de richtlijnen kan de beurs onmiddellijk worden stopgezet.

Combinatie met 10K

Wij adviseren studenten die gebruik willen maken van de HvA Launch Grant ook deel te nemen aan de 10K Incubator, dit is op twee manieren mogelijk:

 • Gelijktijdig met de subsidieperiode met de mogelijkheid om het business model en de organisatie gelijktijdig met het prototype te ontwikkelen
 • Voorafgaand aan de subsidieaanvraag met het voordeel om de aanvraag te schrijven met input vanuit de bij het programma gebruikte methodiek en feedback van mentoren en coaches.

Aanvragen

De HvA Launch Grant is op dit moment in een pilot fase, dit betekent dat we slechts enkele beurzen beschikbaar hebben. Het aanvragen van de HvA Launch Grant werkt als volgt:

 1. Download het template voor de aanvraag (download hier)
 2. Gebruik het template om een projectplan te schrijven
 3. Stuur dit projectplan in naar venturecentre@hva.nl
 4. De HvA Lauch Grant commissie zal het projectplan beoordelen en je desgewenst uitnodigen voor een gesprek.
 5. Je krijgt schriftelijk bericht of je aanvraag is toegewezen.

In de HvA Launch Grant commissie zitten vertegenwoordigers van het HvA Venture Centre, het lectoraat Entrepreneurship, IXA Amsterdam en/of Digital Society School.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 26 april 2022