Venture Centre

Bijzondere ondernemersregeling

Ben je naast student ook ondernemer met een eigen bedrijf? Bij de HvA kun je dan gebruikmaken van de Bijzondere Ondernemersregeling.

Als de Bijzondere Ondernemersregeling aan jou wordt toegekend, dan kan jij bijvoorbeeld met je eigen opleiding in gesprek gaan over:

  • Aanpassingen binnen het reguliere studieprogramma;
  • Afwijkende tentamenmogelijkheden;
  • Stage lopen of afstuderen binnen jouw eigen bedrijf;

Om aangemerkt te worden als ondernemer moet je aan de volgende vijf criteria voldoen:

  1. Je bent student in de hoofdfase.
  2. Je hebt je propedeuse behaald en bent ingeschreven aan een opleiding aan de HvA.
  3. Je onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  4. Je bent, tenminste voor een substantieel deel, eigenaar van deze onderneming.
  5. De onderneming is schaalbaar en er zijn duidelijke plannen deze onderneming op te schalen en er is substantiële economische activiteit.

Daarnaast wegen nog een aantal andere criteria mee, die in de regeling zijn opgenomen.

In de regeling is beschreven hoe deze faciliteiten voor studenten die voldoen aan de criteria zijn ingericht. De regeling bevat ook richtlijnen voor studenten die willen afstuderen in eigen onderneming.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 26 april 2022