Venture Centre

Bijzondere ondernemersregeling

Ben je naast student ook ondernemer met een eigen bedrijf? Bij de HvA kun je dan gebruikmaken van de Bijzondere Ondernemersregeling.

Toekenning

Als de Bijzondere Ondernemersregeling aan jou wordt toegekend, dan kun jij bijvoorbeeld met je eigen opleiding in gesprek gaan over:

  • Aanpassingen binnen het reguliere studieprogramma;
  • Afwijkende tentamenmogelijkheden;
  • Stage lopen of afstuderen binnen jouw eigen bedrijf.

Criteria

Om aangemerkt te worden als ondernemer moet je aan de volgende vijf criteria voldoen:

  1. Je bent student in de hoofdfase.
  2. Je hebt je propedeuse behaald en bent ingeschreven aan een opleiding aan de HvA.
  3. Je onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  4. Je bent, tenminste voor een substantieel deel, eigenaar van deze onderneming.
  5. De onderneming is schaalbaar en er zijn duidelijke plannen deze onderneming op te schalen en er is substantiële economische activiteit.

Daarnaast wegen nog een aantal andere criteria mee, die in de regeling zijn opgenomen.

In de regeling is beschreven hoe deze faciliteiten voor studenten die voldoen aan de criteria zijn ingericht. De regeling bevat ook richtlijnen voor studenten die willen afstuderen in eigen onderneming.

Aanvraag indienen

Om een aanvraag voor de Ondernemersregeling in te dienen, willen we je vragen om via de link onderaan deze pagina het aanmeldformulier in te vullen en meteen daarna een afspraak te maken met onze Student Startup Helpdesk. Na het invullen van het formulier en het aanmelden volgt een link waarmee je die afspraak direct kunt inplannen. Onze collega's van het Venture Centre gaan een eerste gesprek met jou aan om te zien of je in aanmerking komt voor de Ondernemersregeling. Als dat het geval is, wordt jouw aanvraag doorgestuurd naar de commissie ter definitieve beoordeling.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 12 oktober 2022