Venture Centre

Pressure Cooker

Bedenk met jouw kennis en vaardigheden een innovatief en duurzaam idee!

De Pressure Cooker van het HvA Venture Centre is een programma waarmee studenten stap voor stap leren hoe zij een vernieuwend idee kunnen ontwikkelen voor een situatie waar verandering hard nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat het hebben van een goed idee geen geluk of speciale gave vereist, maar iedereen - en dus iedere student - de capaciteiten heeft om te komen tot ideeën voor impactvolle innovaties!

Hoe werkt het?

Tijdens de Pressure Cooker gaan studenten stap voor stap door het ideation proces. Zo beginnen ze met het identificeren van hun eigen passies, vaardigheden, kennis en netwerken. Waarna teams worden gemaakt die vervolgens op zoek gaan naar situaties waar verschil maken met innovatie zo hard nodig is. Hiervoor worden onder andere de UN Sustainable Development Goals gebruikt.

Vervolgens worden verschillende stappen doorlopen om inzicht in die situatie(s) te krijgen, eindgebruikers in kaart te brengen en om uiteindelijk te gaan brainstormen over mogelijke oplossingen. Eindpunt van de Pressure Cooker is dat elk team een low-fidelity prototype of mock-up van hun idee maakt.

Doordat het proces opgeknipt wordt in verschillende stappen en bij elke stap uitleg gegeven wordt is de Pressure Cooker voor elke student - ongeacht studieachtergrond of voorkennis - goed te doen. Daarnaast wordt niet alleen bij elke stap uitgelegd wat er gedaan moet worden, maar ook het waarom. Op deze manier ontwikkelen studenten duurzame competenties, zoals het spotten van kansen, imagineren en ideeën waarderen.

En belangrijk is dat de Pressure Cooker zich uitstekend leent om met studenten vanuit verschillende studierichtingen te doen, dit verhoogt de kans om te komen tot impactvolle vernieuwende ideeën.

De methodiek van de Pressure Cooker kan op twee manieren gebruikt worden:

Timed Evenement

Tijdens een evenement van 2 x 4-8 uur doorloopt een groep van 15 tot 30 studenten in teams van 3 tot 4 personen de stappen van de Pressure Cooker. Alle stappen hebben dan een tijdsbeperking wat zorgt voor soms iets minder gedetaileerd uitgewerkte stappen, maar onder druk wordt alles vloeibaar en dit bevorderd vaak de creativiteit.

Self-Paced

Maar de stappen kunnen ook door studenten(teams) individueel worden doorlopen in hun eigen tempo. Op deze manier is er vaak meer tijd om tot gedetaileerdere uitwerkingen te komen, maar mist het het tijdsdruk element voor een groot deel. Het zorgt er wel voor dat studenten die een keer eerder aan een pressure cooker hebben meegedaan ze zelf de methodiek kunnen gebruiken 'voor het echie'.

Meedoen of organiseren

Het HvA Venture Centre biedt de Pressure Cooker op verschillende manieren aan:

  • Opleidingen en minoren kunnen de Pressure Cooker inzetten om hun studenten binnen het curriculum aan deze (ondernemerschaps)vaardigheden te laten werken.

  • Centres of Expertise en Lectoraten kunnen met de Pressure Cooker de verbinding leggen tussen hun (onderzoeks)thema's en het onderwijs door studenten over nieuwe creatieve oplossingen en duurzame innovaties te laten nadenken.

  • Externe partners kunnen rondom een voor hen belangrijke uitdaging in samenwerking met het HvA Venture Centre een Pressure Cooker event organiseren.

  • Studieverenigingen kunnen met en voor hun (aspirant)leden een Pressure Cooker event organiseren die specifiek gericht is op hun vakgebied.

  • Individuele studenten(teams) kunnen van de methodiek gebruik maken om zelf op zoek te gaan naar een innovatief en duurzaam idee.

Mocht je interesse hebben om de Pressure Cooker te doen, deze in te zetten in het onderwijs of een Pressure Cooker event te organiseren? Neem dan contact op met het HvA Venture Centre - venturecentre@hva.nl

Na afloop

Het doel van de pressure cooker is om studenten te laten ervaren hoe zij kunnen komen tot nieuwe creatieve oplossingen en duurzame innovaties. Maar uiteraard komen uit de Pressure Cooker ook studenten die door willen met het door hen uitgedachte idee.

Om dit idee te realiseren kunnen zij veel ondersteuning krijgen vanuit het HvA Venture Centre en meedoen aan de programma's die wij te bieden hebben. Zo kunnen zij onder andere:

  • mee doen aan de Call for Ideas en de bijbehorende Poster Competitie
  • op zoek gaan naar teamleden met de Call for Team Members
  • inschrijven voor de 10K Incubator

Heb je hier vragen over? Dan kan je altijd een afspraak maken bij de Student Startup Helpdesk.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 26 april 2022