Hogeschool van Amsterdam

Venture Centre

Bijzondere ondernemers- regeling

Ben je naast student ook ondernemer met een eigen bedrijf? Bij de HvA kun je dan gebruikmaken van de Ondernemersregeling.

De Ondernemersregeling biedt de volgende faciliteiten:

  • Aanpassingen binnen het reguliere studieprogramma;
  • Afwijkende tentamenmogelijkheden;

Om aangemerkt te worden als ondernemer moet je aan de volgende vijf criteria voldoen:

  1. Je bent student in de hoofdfase.
  2. Je hebt je propedeuse behaald en bent ingeschreven aan een opleiding aan de HvA.
  3. Je onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  4. Je bent, tenminste voor een substantieel deel, eigenaar van deze onderneming.
  5. De onderneming is schaalbaar en er zijn duidelijke plannen deze onderneming op te schalen en er is substantiële economische activiteit.

Daarnaast wegen nog een aantal andere criteria mee, die in de regeling zijn opgenomen.

In de regeling is beschreven hoe deze faciliteiten voor studenten die voldoen aan de criteria zijn ingericht. Ook bevat de regeling richtlijnen voor studenten die willen afstuderen in een eigen onderneming.

Gepubliceerd door  Ondernemerschap 4 mei 2021