Hogeschool van Amsterdam

Venture Centre

Afstuderen of stage in eigen onderneming

Je hebt een eigen bedrijf of bent begonnen met je eigen innovatieve startup. Nu wil je zo efficiënt mogelijk met je tijd omgaan en je scriptie of stage doen in het kader van je eigen onderneming of ondernemingsidee. Het verschilt per opleiding welke mogelijkheden daarvoor worden geboden, maar wat altijd belangrijk is, is om je goed voor te breiden. Plan daarom een gesprek met één van de coaches van het HvA Venture Centre.

Belangrijk om in gedachten te houden is dat toestemming voor het afstuderen of stagelopen in je eigen onderneming gegeven wordt door je eigen opleiding en in het bijzonder de examencommissie. Het HvA Venture Centre kan je in dat proces helpen met de volgende zaken:

Inventarisatie

Samen inventariseren we wat de bestaande mogelijkheden en procedures zijn bij jouw opleiding. Waar moet bij jouw opleiding een stageplaats of afstudeeropdracht aan voldoen? En waar moet de opdrachtgever aan voldoen? We inventariseren eventuele leerdoelen maar bekijken ook het proces om een (afwijkende) stage of afstudeerplek aan te vragen. Uiteraard kijken we of je in aanmerking zou kunnen komen voor de bijzondere ondernemersregeling.

Onderwerpkeuze

Ervan uitgaande dat er mogelijkheden zijn dat je opleiding toestemming geeft, helpen je daarnaast bij het formuleren van een stage of afstudeeronderwerp. Hierbij nemen we mee wat de kaders voor een goede opdracht en leerdoelen zijn vanuit de opleiding. Maar we kijken ook naar waar je binnen je onderneming bij gebaat zou zijn. De goede opdracht verenigd beide van deze aspecten.

Belangrijk: centraal bij onze adviezen is dat we wat goed voor jou als student en als ondernemer is willen combineren. Dit betekent dat – omdat we denken dat het passender is bij je opleiding of beter is voor je onderneming – regelmatig adviseren niet in je eigen bedrijf af te studeren. Maar bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een plek waar je veel leert over de markt of van een andere ervaren ondernemer.

Faciliteren

Tot slot inventariseren we met jou welke faciliteiten nodig zijn om een volwaardige stage- of afstudeerplaats te creëren binnen jouw eigen bedrijf. Heb je een werkplek nodig of een coach? Want in je eigen bedrijf heb je natuurlijk niet de werkplek en afstudeerbegeleider die je wel hebt in een andere organisatie. Daarnaast kijken we of een combinatie met een incubator of accelerator programma wellicht interessant is in jouw situatie.

Wat we in de regel niet doen als HvA Venture Center is de afstudeerbegeleider leveren of namens jou het gesprek met jouw docenten of examencommissies van jouw opleiding voeren.

Wil jij de mogelijkheden voor een stage of afstudeeropdracht in je eigen onderneming verkennen? Maak dan een afspraak via dit formulier. Of kom naar een van de voorlichtingsbijeenkomsten:

  • 4 maart 2021 om 16:00 uur
  • 7 oktober 2021 om 16:00 uur
  • 10 maart 2022 om 16:00 uur
Gepubliceerd door  Ondernemerschap 7 mei 2021