Centre of Expertise Urban Vitality

Ruimte voor diversiteit

samenwerking mantelzorgers en professionals

Artikel

Om met hen tot goede samenwerking te komen, is het belangrijk dat beroepskrachten oog hebben voor de diversiteit onder mensen die mantelzorg verlenen. Kijken vanuit een intersectioneel perspectief biedt daarvoor een handvat.

Referentie Wittenberg, Y., & Hengelaar, R. (2022). Ruimte voor diversiteit: samenwerking mantelzorgers en professionals. Vakblad Sociaal Werk, 23(6), 16-18. https://doi.org/10.1007/s12459-022-1520-y
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2022

Publicatiedatum

jan 2022

Publicaties:

Research database