Centre of Expertise Urban Vitality

Inleiding

Hoofdstuk

Amsterdam als laboratorium. Dat is wat de drie fieldlabs van de Hogeschool van Amsterdam en vele partners beogen. Laaggeletterdheid, schulden, leerachterstanden of extreme overlast: de stad zit vol taaie vraagstukken die om nieuwe aanpakken vragen. Co-creatie en participatie van bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zijn uitgangspunt.

Referentie Majoor, S., & Morel, M. (2017). Inleiding. In S. Majoor, M. Morel, A. Straathof, F. Suurenbroek, & W. van Winden (Eds.), Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren (pp. 11-18). THOTH.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Publicaties:

Research database