Centre of Expertise Urban Vitality

Aanvullend onderwijs

Hoofdstuk

In Nederland is de afgelopen decennia zowel het aanbod als het gebruik van diverse vormen van aanvullend onderwijs toegenomen. Kinderen en jongeren leren en ontwikkelen zich daardoor in toenemende mate ook naast het reguliere onderwijs. Dat roept tal van vragen op over het wat, hoe en waarom van aanvullend onderwijs. Dit onderzoek geeft antwoord op de vragen: wat is aanvullend onderwijs precies, hoe ziet het er in de praktijk uit, welke taken kan en mag het op zich nemen en welke doeleinden worden ermee nagestreefd? Ook gaat dit onderzoek in op de gevolgen van het gebruik van aanvullend onderwijs voor de kansengelijkheid in het onderwijs. Waar enerzijds zorgen worden geuit over de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van aanvullend onderwijs voor kansengelijkheid, worden anderzijds vormen van aanvullend onderwijs juist toegejuicht als middel om kansengelijkheid te bevorderen.

Referentie Fukkink, R., Elffers, L., Timmermans, G., Helms, R., Jansen , D., Fix, M., & Lusse, M. (2021). Aanvullend onderwijs. In M. Florussen (Ed.), Gelijke kansen voor een diverse jeugd: resultaten van drie jaar onderzoek (pp. 38-44). Nationale Wetenschapsagenda.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding 1 oktober 2021

Publicatiedatum

okt 2021

Auteur(s)

Greetje Timmermans
Daury Jansen
Marieke Fix
Mariëtte Lusse

Publicaties:

Research database